fbpx

Audyt

energetyczny

Audyt energetyczne

Audyt energetyczny przed montażem instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła ma na celu zapewnienie optymalnej wydajności i oszczędności energetycznych, a także dostosowanie nowych technologii do indywidualnych potrzeb i warunków obiektu. Kompleksowa analiza istniejącej instalacji elektrycznej oraz profilu zużycia energii cieplnej budynku, oraz sposobu jej  wykorzystania pozwala na dokładne określenie optymalnych parametrów nowych urządzeń. Jest to ważny krok, który pozwala osiągnąć maksymalne korzyści z inwestycji w odnawialne źródła energii.

Analiza Stanu Aktualnego:

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, audytor energetyczny dokładnie analizuje istniejący stan instalacji elektrycznej i sposobu wykorzystania energii elektrycznej. To obejmuje ocenę zużycia energii, harmonogramu zużycia (czyli, kiedy energia jest najbardziej najintensywniej wykorzystywana), obciążenia sieci, a także stanu technicznego obecnych urządzeń.

Rachunki za zużycie energii:

Analiza rachunków za energię elektryczną i cieplną pozwala zrozumieć, ile energii zużywa budynek w różnych porach dnia i roku. To daje audytorowi wgląd w sezonowe zmiany w zużyciu energii oraz pozwala oszacować koszty, które można zaoszczędzić poprzez zastosowanie technologii odnawialnych lub poprawę efektywności energetycznej samego budynku.

Optymalizacja Wydajności:

Rolą audytora jest przede wszystkim wskazanie, które części budynku wymagają docieplenia,  czy i gdzie należy wymienić okna lub drzwi ocena bieżącego systemu grzewczego i rekomendacja modernizacji do standardu energooszczędnego wskazując wymaganą moc grzewczą urządzeń oraz obliczenie wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej. Audytor operuje na opracowaniu energii potrzebnej do zasilenia lub ogrzania budynku i wskazuje jak najtaniej i najefektywniej ją zapewnić i nie tracić czasu i pieniędzy na nieefektywne rozwiązania. W oparciu o dane z analizy, audytor jest w stanie określić optymalne parametry instalowanych urządzeń. W przypadku instalacji fotowoltaicznych, dobierane są odpowiednie parametry paneli (moc, efektywność, orientacja) oraz inwerterów (moc, technologia). W przypadku pomp ciepła, analizuje się wielkość budynku, izolację, temperatury zewnętrzne, aby dobrać odpowiednią moc i rodzaj pompy ciepła.

Audyt

Planowanie Systemu:

Na podstawie analizy, projektant opracowuje szczegółowy plan instalacji. Określa, gdzie zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, gdzie będzie umieszczona pompa ciepła, jakie modyfikacje należy wprowadzić w istniejącej instalacji elektrycznej, aby skutecznie integrować nowe technologie.

Prognoza Zwrotu Inwestycji:

Audyt energetyczny może również zawierać analizę zwrotu z inwestycji. Na podstawie oszacowanych kosztów instalacji oraz przewidywanych oszczędności związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, audytor może obliczyć czas, w jakim inwestycja zwróci się poprzez obniżenie kosztów energii.

Rekomendacje i Raport:

Na zakończenie analizy, audytor prezentuje swoje rekomendacje wraz z dokładnym raportem. Raport może zawierać projekt instalacji, obliczenia kosztów i oszczędności, prognozowany zwrot inwestycji, a także wszelkie zmiany, które należy wprowadzić w istniejącej instalacji elektrycznej.